KDP » Oferta
Oferta

OFERTA

biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie:

 • prowadzenia, księgi podatkowej (KPiR),
 • prowadzenie pełnej księgowości rachunkowej (KsH),
 • prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzania deklaracji ZUS oraz elektronicznego przekazywania dokumentów do ZUS,
 • wsparcia merytorycznego oraz pomocy niezbędna w przypadku kontroli podatkowych,
 • przechowywania w siedzibie Biura Rachunkowego dowodów księgowych oraz innych dokumentów dostarczanych Biuru Rachunkowemu,
 • sporządzania i składania w urzędzie skarbowym w obowiązujących terminach deklaracji niezbędnych deklaracji podatkowych,
 • sporządzania rocznego zeznania podatkowego klienta,
 • sporządzania i składania w urzędzie statystycznym sprawozdań GUS,
 • sporządzanie i składania w urzędzie skarbowym w obowiązujących terminach zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania,
 • informowania klientów o zmianach w przepisach podatkowych,
 • sprawdzania pod względem formalnym dowodów księgowych dostarczonych Biuru Rachunkowemu przez klientów i informowanie klientów o stwierdzonych wadliwościach.

Best place to buy college essays
help with college essay